- Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim