Poszukiwany Benedykt Linek - Osoby poszukiwane - Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

Osoby poszukiwane

Poszukiwany Benedykt Linek

 

Policjanci z Komisariatu Policji w Wolborzu poszukują na postawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Benedykta Linek.

 

 

 

 

Benedykt Linek

s. Stanisława

ur. 28.01.1964 r.

zam. Warszawa ul. Pereca 2 m. 526

list gończy IIK182/14 - poszukiwany za przestępstwo z art. 13 § 1 kk w związku z art.275 § 1 kk z zb.. z art. 278 § 1 i 5 kk w związku z art. 64 § 1 kk w związku z art. 11 § 2 kk.