Poszukiwany Jarosław Szopa - Osoby poszukiwane - Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

Osoby poszukiwane

Poszukiwany Jarosław Szopa

Policjanci z  Komisariatu Policji w Wolborzu poszukują na postawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia Jarosława Szopę.

Jarosław Szopa

s. Marka

ur 29.10.1970 r. w Piotrkowie Tryb

list gończy sygn. VIK 668/10, art.209 § 1 kk