Poszukiwany Konrad Kuta - Osoby poszukiwane - Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

Osoby poszukiwane

Poszukiwany Konrad Kuta

Policjanci z  Komisariatu Policji w Wolborzu poszukują Konrada Kuta

Konrad Kuta

s. Janusza

ur. 28.05.1974r w Piotrkowie Tryb.

- Europejski Nakaz Aresztowania XVI Kop 3/10 wyd. przez Sąd Okręgowy w Katowicach- art. 286 § 1 kk

- List Gończy sygn. 1DS 521/05 z dnia 20.06.2008r. wyd. przez Prokuraturę Rejonową w Bielsku Białej- art.286 § 1 kk

- List Gończy sygn. 1Ds 349/05 z dnia 26.09.2009r. wyd. przez Prokuraturę Rejonową w Chorzowie- art. 286 § 1 kk

- List Gończy sygn. Ds 3487/04 z dnia 22.11.2005r wyd. przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie- art.284 § 2 kk

- List Gończy sygn. VIIK355/03 z dnia 2005-04-26 wyd. przez Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb.-art. 286 § 1 kk

- List Gończy sygn. IIIK 2461/03 z dnia 2005-03-24 wyd. przez Sad Rejonowy w Białymstoku- art. 286 § 1 kk ,art. 297§ 1 kk

- List Gończy sygn. 2Ds 997/05 z dnia 10.07.2006 wyd. przez Prokuraturę Rejonową Łódź Bałuty-art.284 § 2 kk

- List Gończy sygn. 4Ds 2426/04 z dnia 13.06.2005r wyd. przez Prokuraturę Rejonową Katowice Wschód

- List Gończy sygn. VIIK 356/03 z dnia 13.01.2005r wyd. przez Sąd Rejonowy w Piotrkowie

Tryb.-art.300 § 2 kk

- List Gończy sygn. 2Ds 206/09 z dnia 27.11.2009r wyd. przez Prokuraturę Rejonowa w Piotrkowie Tryb.- art. 286 § 1 kk

- List Gończy sygn. Ds 4066/05 z dnia 28.11.2007r wyd przez Prokuraturę Rejonowa Łódź Górna-art. 284 § 2kk