Poszukiwany Piotr Przyimka - Osoby poszukiwane - Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

Osoby poszukiwane

Poszukiwany Piotr Przyimka

Policjanci z  Komisariatu Policji w Sulejowie poszukują na postawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa w Łodzi Piotra Przyimkę.

Piotr Przyimka

s. Wiesława i Henryki zd. Kołodziejczyk

Urodzony: 24 listopad 1971r Rozprza

List gończy:  sygn. akt III K 248/09 Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa w Łodzi