Poszukiwany Jerzy Michalak - Osoby poszukiwane - Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

Osoby poszukiwane

Poszukiwany Jerzy Michalak

Policjanci z  Komisariatu Policji w Sulejowie poszukują Jerzego Michalaka.

Jerzy Michalak

s. Jana i Barbary zd. Inowłodzka

Ur. 25 luty 1969 r.  Sulejów

List gończy: sygn. akt. VII K 625/08 Sąd Rejonowy VII Wydział Karny w Piotrkowie Trybunalskim

List gończy: sygn. akt. VII K 71/10 Sąd Rejonowy VII Wydział Karny w Piotrkowie Trybunalskim

List gończy: sygn. akt. II Wp 165/12 Sąd Rejonowy II Wydział Karny w Łęczycy