Struktura KMP w Piotrkowie Trybunalskim - Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

Struktura KMP w Piotrkowie Trybunalskim

Struktura KMP w Piotrkowie Trybunalskim

 
 
 
Komendant
Miejski Policji
w Piotrkowie
Trybunalskim
Zespół
Kontroli
Zespół
Kadr
i Szkolenia
Zespół
Prezydialny
i Ochrony Informacji Niejawnych
Zespół
Komunikacji
Społecznej
Zespół
Gospodarki
Materiałowo-
Technicznej
Zespół
Łączności
i Informatyki
I Zastępca
Komendanta
Miejskiego Policji
w Piotrkowie
Trybunalskim
Komisariat
Policji
w Sulejowie
Komisariat
Policji
w Wolborzu
Wydział
Prewencji
Wydział
Ruchu
Drogowego
Wydział
Wywiadowczy
Wydział
Patrolowo-
Interwencyjny
 
 
 
 
Zastępca
Komendanta
Miejskiego Policji
w Piotrkowie
Trybunalskim
Komisariat
Policji
w Gorzkowicach
Komisariat
Policji
w Grabicy
Wydział
Kryminalny
Wydział
Dochodzeniowo-
Śledczy
Wydział
do Walki
z Przestępczością
Gospodarczą
i Korupcją