Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Wystąpienie ogniska choroby Afrykańskiego Pomoru Świń – ćwiczenia dowódczo – sztabowe

25 listopada 2016 roku w gospodarstwie rolnym w miejscowości Proszenie w gminie Wolbórz zaistniało podejrzenie wystąpienia ogniska choroby – Afrykańskiego Pomoru Świń. Gospodarz chlewni nawiązuje kontakt z Powiatowym Lekarzem Weterynarii. Na miejscu zostaje uruchomiony sztab działań. Zorganizowane zostają posterunki kontrolne, wytyczona zostaje strefa zapowietrzona i zagrożona. Pobrane próby, w asyście policji, zostają przewiezione do badań w Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. Następnie budowane są maty dezynfekcyjne, ewidencjonowane są osoby i pojazdy, które znajdują się w strefie zapowietrzonej i zagrożonej, oznaczony zostaje zagrożony teren. To scenariusz ćwiczenia dowódczo – sztabowego na wypadek epidemii spowodowanej wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świń. Piotrkowscy policjanci na czas trwania działań, między innymi zabezpieczali miejsce zdarzenia, punkty kontrolne z matami dezynfekcyjnymi, sprawdzając i ewidencjonując  wjeżdżające i wyjeżdżające osoby oraz pojazdy. W ramach doskonalenia policjanci koordynowali współdziałanie z innymi służbami i inspekcjami. Tego typu ćwiczenia dają podstawę do prawidłowego przeprowadzenia działań na wypadek realnej epidemii.