Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Inauguracja Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – konferencja

15 września 2016 r. z inicjatywy Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim insp. Piotra Nowickiego w auli Urzędu Miasta odbyło się spotkanie poświęcone nowemu projektowi jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jej założenie to poprawa bezpieczeństwa porządku publicznego. Pomysł ten zrodził się w oparciu o przeprowadzone policyjne analizy jak i potrzebę bezpośredniego zaangażowania obywateli, którzy będą wskazywać niebezpieczne miejsca w ich najbliższym otoczeniu. Miejsca, które budzą niepokój i są uciążliwe każdego dnia.

Wśród zaproszonych gości na konferencji obecni byli Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Andrzej Kacperek, miejscy radni, Dziekan Dekanatu Piotrkowskiego ks. Stanisław Nowacki, przedstawiciele służb mundurowych współpracujących z Policją, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych i rad osiedli, kierownik Referatu Zarzadzania Kryzysowego i Obrony i przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji mł. insp. Jacek Rzepkowski i Naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. Marcin Dziubecki przygotowali prezentacje na temat map zagrożeń i dokładny sposób funkcjonowania nowej aplikacji. Kierownik dzielnicowych piotrkowskiej Policji przedstawił wszystkich dzielnicowych oraz wskazał zasięg podległych im rejonów służbowych. Na zakończenie komendant piotrkowskich policjantów podziękował wszystkim za udział i wyraził przekonanie, że realizacja tego projektu spotka się dużym zainteresowaniem obywateli i przyniesie zamierzone efekty.
W godzinach 13.00 – 15.00 na parkingu przed budynkiem Urzędu Miasta uruchomione było mobilne   centrum informacyjne, gdzie każdy mógł sprawdzić jak w rzeczywistości wygląda zgłaszanie na platformę informacji o potencjalnym zagrożeniu w danym miejscu, na danym terenie.  

 • komendant wita gości
 • zaproszeni goscie
 • zaproszeni goście
 • komendant KM PSP, komendanci KMP, Prezydent PT
 • komendant KMP, Prezydent, komendant KM PSP
 • prezentacja
 • prezentacja
 • prezentacja
 • ruchomy punkt informacyjny
 • ruchomy punkt informacyjny
 • ruchomy punkt informacyjny