Bezpieczne wakacje 2016 - Informacje - Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne wakacje 2016

Policjanci wspólnie z innymi służbami prowadzili działania w ramach programu "Bezpieczne wakacje 2016".

16 lipca 2016 roku w godzinach 12.00-20.00 funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim wspólnie z Państwową Strażą Pożarną, Urzędem Celnym, Inspektorami z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, Polskim Związkiem Wędkarskim, Państwową Strażą Leśną, Państwową Strażą Rybacką oraz Ochotniczą Strażą Pożarną z Rozprzy i Rejonowym Wodnym Pogotowiem Ratunkowym przeprowadzili działania w ramach programu „Bezpieczne wakacje 2016”. Działania te objęły zarówno Zalew Sulejowski jak i zbiornik retencyjny w Cieszanowicach a także tereny przyległe. W okresie letnim duża ilość turystów, szczególnie w czasie weekendów wypoczywa nad brzegiem  zbiorników. Wtedy może dochodzić do zakłóceń ładu i porządku publicznego, jak również naruszeń przepisów przeciwpożarowych. W sobotę policja wraz z innymi służbami zadbała o bezpieczeństwo osób wypoczywających, skontrolowali obozowiska pod kątem ich legalności, sprawdzali nieprawidłowo zaparkowane pojazdy oraz trzeźwość kierowców. . Funkcjonariusze sprawdzali także placówki gastronomiczne świadczące usługi dla wypoczywających turystów. Uważnie przyglądano się legalności wprowadzanych do obrotu artykułów spirytusowych i tytoniowych, a w szczególności podawania alkoholu osobom nieletnim. Patrole sprawdzały także wędkarzy pod kątem posiadanych uprawnień i zgodności połowu z obowiązującymi przepisami. W prowadzonej akcji uczestniczyło 55 osób w tym 26 policjantów z różnych wydziałów i komisariatów, którzy dysponowali 16 pojazdami oraz 7 łodziami. W wyniku kontroli wylegitymowano 104 osoby, skontrolowano 27 wędkarzy, 15 jednostek pływających oraz 34 pojazdy. Policjanci nałożyli 20 mandatów karnych, sporządzili 2 wnioski o ukaranie oraz zastosowali 21 pouczeń. Ujawniono także jedną osobę kierującą w stanie nietrzeźwości, której zatrzymano prawo jazdy.

  • kontrola legalności alkoholu
  • odprawa służb do działań
  • łodzie na zalewie