Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Wolborscy policjanci oddali krew - na ratunek ludzkiego życia

Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Wolborzu niosą bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi także poprzez oddawanie krwi. Tym razem zostali darczyńcami tego życiodajnego płynu, spiesząc na ratunek mężczyźnie, który uległ wypadkowi w pracy na terenie Wolborza.

20 października 2019 roku Klub Honorowych Dawców Krwi z Moszczenicy zorganizował zbiórkę krwi. Mieszkańcy nie zawiedli, licznie zgłaszając chęć niesienia pomocy. Na apel o wsparcie tego przedsięwzięcia odpowiedzieli wolborscy policjanci, którzy wielokrotnie organizowali takie akcje mobilizując społeczeństwo do aktów dobrej woli. Krew- dar życia, potrzebujący mogą otrzymać tylko od zdrowych ludzi, którzy chcą bezinteresownie ją oddać, nie istnieje substancja mogąca w pełni zastąpić ludzką krew. Po zjednoczeniu sił policjantów, strażaków ochotników i lokalnej społeczności udało się zgromadzić ponad 34 litry krwi. Łącznie 50 osób podzieliło się tym najcenniejszym darem życia.

  • policjanci honorowo oddają krew
  • policjant honorowo oddaje krew