Bądźmy rozsądni- nadchodzą upały!! - Informacje - Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Bądźmy rozsądni- nadchodzą upały!!

Policjanci apelują o rozwagę i zachowanie zdrowego rozsądku. Synoptycy ostrzegają, że w najbliższe dni przetoczy się fala upałów. Mogą one potrwać dłużej.

W okresie nasilonych upałów dochodzić może do sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu związanych z przegrzaniem organizmu lub wystąpieniem innych negatywnych skutków bardzo wysokich temperatur. Niepokojącym zjawiskiem, na które należy zwrócić szczególna uwagę jest pozostawianie dzieci lub zwierząt domowych w szczelnie zamkniętych pojazdach.

Wysoka temperatura prowadzi do drastycznego nagrzania się wnętrza samochodu, nawet do 60 stopni Celsjusza. Przebywające w nim dziecko narażone jest na niebezpieczeństwo przegrzania organizmu, które może doprowadzić do zagrażających życiu urazów narządów wewnętrznych oraz udaru cieplnego. U dzieci temperatura ciała wzrasta od 2 do 5 razy szybciej niż u osoby dorosłej. Prowadzi to do szybkiego odwodnienia i wstrząsu termicznego, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia. Maluchy pozostawione bez opieki w zamkniętym, nagrzanym samochodzie są osłabione. W takich sytuacjach dzieci nie płaczą, są zdezorientowane i nie maja siły, aby krzyczeć..

Policjanci apelują o rozsądek i ostrzegają, że pozostawienie dziecka w nagrzewającym się, zamkniętym pojeździe skutkuje odpowiedzialnością karną. Najłagodniejszą formą kary jest w tym przypadku mandat karny w wysokości nawet do 500 zł. Zgodnie z art. 106 Kodeksu wykroczeń „kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany”. Karę za popełnienie omawianego czynu przewiduje również Kodeks Karny w art. 160 paragraf 2 „Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Upały stanowią poważne zagrożenie nie tylko dla ludzi, ale również dla zwierząt. Pozostawienie pupila w szczelnie zamkniętym samochodzie stanowi dla niego poważne niebezpieczeństwo. Podobnie, jak w przypadku ludzi może dojść do przegrzania organizmu, co prowadzi do zagrożenia życia lub zdrowia zwierzęcia. W tym przypadku właściciele również nie pozostaną bezkarni. Ustawa o ochronie zwierząt w art. 35 ust. 1a określa kary grożące za znęcanie się nad zwierzętami, tj. kara grzywny, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 2. W rozumieniu tych przepisów wspomniane znęcanie się nad zwierzętami rozumiane jest również jako „wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych zagrażających jego zdrowiu lub życiu”, w co wpisuje się omawiany problem.

Będąc świadkiem takiego zdarzenia należy pamiętać o kilku najważniejszych zasadach, jakimi powinniśmy się kierować:

Widząc zamknięte w pojeździe dziecko należy przede wszystkim sprawdzić jego stan, czy jest przytomne, czy reaguje na nasza obecność i głos.
Następnie rozglądamy się w poszukiwaniu właściciela samochodu oraz sprawdzamy, czy drzwi są otwarte.
Jeśli nie mamy możliwości dostania się do środka w celu ratowania życia, zgodnie z art. 26 Kodeksu Karnego o stanie wyższej konieczności mamy prawo wybić szybę i uwolnić uwięzionego malucha.
Wybrać należy szybę, która znajduje się najdalej od dziecka, aby odłamki szkła go nie zraniły. Do wybicia można użyć twardego przedmiotu lub  własnej siły fizycznej.
 Po wydostaniu dziecka z samochodu należy udzielić mu pierwszej pomocy i wezwać pogotowie ratunkowe.

Policjanci apelują także dla amatorów wypoczynku nad wodą. Najbliższy weekend ma być - według meteorologów - bardzo upalny. Policjanci szacują, że nad wodą może wypoczywać wiele osób; apelują o rozwagę i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. W takim czasie wzrasta liczba amatorów kąpieli, a to wiąże się ze sporym ryzykiem. Każdy chce znaleźć miejsce dla siebie, tam gdzie nie ma innych. Ludzie docierają do miejsc trudno dostępnych dla ratowników, służb. Wybierają niestrzeżone nadbrzeża jezior, rzek, dawne wyr Z policyjnych statystyk wynika, że najczęstszymi przyczynami utonięć nadal są brawura i alkohol. Dlatego, jeśli piliśmy, nie wchodźmy do wody. Jeśli jesteśmy większą grupą i widzimy, że nasz znajomy pił i zamierza pływać, powstrzymajmy go. Alkohol sprzyja brawurze.
Pozostaje nam apelować o rozwagę i zastanowienie się, czy warto się kąpać w takim stanie i miejscu.
Z kolei te osoby, które korzystają z łódek, kajaków, rowerów wodnych, powinni przed wypłynięciem sprawdzić, czy nie są one uszkodzone.
- Zakładajmy też kapoki i uważajmy na inne osoby, które pływają. Pamiętajmy, że niedopuszczalne jest popychanie czy wrzucanie osób stojących na kładkach lub pomostach do wody.

Policjanci zapowiadają, że będą patrolować kąpieliska.