Akcja ,,Smog" z piotrkowską drogówką - Informacje - Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Akcja ,,Smog" z piotrkowską drogówką

Piotrkowscy policjanci przyłączyli się do ogólnopolskich działań prewencyjnych pod nazwą ,,SMOG". Prowadzili działania mające na celu wyeliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny może wpływać na zwiększoną emisję spalin.

9 października 2018 roku, w godzinach 06:00 – 22:00 funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego piotrkowskiej komendy kontrolowali stan techniczny pojazdów.Zwracali szczególną uwagę na nieprawidłowe działania silników, uszkodzenia układów wydechowych, czyli czynniki zagrażające bezpieczeństwu a także prowadzącymi do nadmiernego zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Policjanci podczas akcji przypominali kierującym, że transport przyczynia się do pogorszenia jakości powietrza a niesprawne pojazdy emitując toksyczne spaliny powodują powstawanie smogu, który jest już problemem na skalę światową. Jego wpływ na zdrowie, życie zarówno człowieka, jak też fauny i flory coraz częściej staje się tematem wielu dyskusji specjalistów zmierzających do zminimalizowania negatywnych skutków rozwoju cywilizacji. Jedno jest pewne. Każdy kierowca może przyczynić się do poprawy jakości powietrza, przestrzegając przepisów związanych z emisjami szkodliwych substancji. Zanieczyszczenie powietrza dotyczy nas wszystkich.

W piotrkowskiej akcji wzięło udział 22 funkcjonariuszy ruchu drogowego. Mundurowi skontrolowali 43 pojazdy. Kontrole przeprowadzono wykorzystując analizatory spalin ale też sprawdzano stan techniczny pojazdów mechanicznych bez urządzeń pomiarowych. Nie ujawniono żadnych nieprawidłowości związanych ze stanem technicznym pojazdów. To budzi nadzieję, że piotrkowscy kierowcy przestrzegając przepisów nie przyczyniają się do nadmiernego zanieczyszczenia środowiska. Możemy oddychać swobodnie.