Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs „Filmowy PrzeWODNIK” dobiega końca

Przypominamy, że do 7 września dzieci i młodzież mogą wziąć udział w konkursie „Filmowy PrzeWODNIK” i nadsyłać swoje prace do Komendy Głównej Policji. Konkurs jest elementem akcji informacyjno-edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą”, objętej patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Organizatorem przedsięwzięcia jest Komenda Główna Policji przy współpracy Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Organizatorem konkursu "filmowy  przeWODNIK” jest Komenda Główna Policji oraz Fundacja PZU. Konkurs ten jest jednym z elementów ogólnopolskiej akcji informacyjno – edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, która została objętej patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także jest częścią kampanii MSWiA realizowanej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

Aby wziąć udział w konkursie należy zebrać ekipę filmową (maksymalnie 5 osób, które nie ukończyły 18 lat) i znaleźć pełnoletniego opiekuna. Następnie wystarczy nakręcić 30-sekundowy spot, promujący bezpieczne przebywanie w wodzie i nad wodą i przesłać go wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia na adres:

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji

ul. Puławska 148/150

02-624 Warszawa

z dopiskiem „filmowy przewodnik”

Spot może być wykonany przy użyciu cyfrowej kamery video, aparatu fotograficznego, telefonu komórkowego itp.

Pierwsze prace na konkurs już wpłynęły. Na pozostałe czekamy do 1 września br. Po tym terminie Jury przyzna nagrody rzeczowe autorom najlepszych filmików.

Szczegółowe informacje oraz regulamin i kartę zgłoszenia można znaleźć na stronie: www.policja.pl/bezpieczenstwo-nad-woda ►

 

Biuro Prewencji KGP