Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Święto Policji w Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim

12 lipca 2018 roku – obchody Święta Policji w piotrkowskiej jednostce

W chwili rozpoczęcia uroczystości delegacja policjantów złożyła kwiaty i zapaliła znicze przed grobem gen. Henryka Wardęckiego na cmentarzu rzymsko-katolickim w Piotrkowie Trybunalskim. Uroczysta zbiórka z okazji miejskich obchodów Święta Policji w Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim oraz z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, rozpoczęła się o godzinie 13.00 w auli piotrkowskiej komendy. Najpierw dowódca uroczystości podinsp. Marcin Dziubecki złożył meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi insp. Andrzejowi Łapińskiemu. Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim podinsp. Krzysztof Mikułowski przywitał zaproszonych gości, wśród których nie zabrakło: Starosty Powiatu Piotrkowskiego Stanisława Cubały, II Zastępcy Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,Adama Karzewnika, Radnej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Moniki Tery, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim Leona Fortaka, Kierownika Powiatowego Centrum Zarzadzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim Ryszarda Musiałowicza, Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obrony Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Marka Domańskiego, Prokuratora Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim Agnieszki Kuźnickiej a także Prezesa Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku – Jarosława Olbrychowskiego. Komendant piotrkowskiej jednostki przywitał również przybyłych przedstawicieli władz samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalski, Państwowej Straży Pożarnej, Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim i Przewodniczącego Zarządu Terenowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych – mł. insp. w stanie spoczynku Włodzimierza Alamę oraz kadrę kierowniczą piotrkowskiej jednostki. Szczególne słowa powitania skierował do policjantów, policjantek i pracowników Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim. Kolejnym punktem uroczystości była ceremonia wręczania aktów mianowania na wyższy stopień służbowy policjantów piotrkowkiej komendy a po niej wręczenia odznaczeń przyznanych przez Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych. Następnie głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński. Wyraził słowa uznania złożone na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim. W słowach przemowy pochwalił policjantów piotrkowskiej komendy za służbę pełną zaangażowania, które skutkuje wykrywalnością przestępstw wyróżniającą się na tle garnizonu łódzkiego. Życzył dalszych sukcesów. Mamy więc powód do dumy i motywację do wytężonej pracy. Następne wystąpienie należało do Starosty Powiatu Piotrkowskiego Stanisława Cubały. Podziękował przede wszystkim policjantom pełniącym służbę w podległych komisariatach, za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych. Głosu udzielono również Prezesowi Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku – Jarosławowi Olbrychowskiemu. Dziękując za wsółpracę z piotrkowską jednostką zaznaczył, że na polu czczenia pamięci Policjantów Policji Państwowej nie mamy sobie równych. Podziękowania i życzenia złożyli zebrani goście.

Mianowani na wyższe stopnie słuzbowe:

- korpus oficerów młodszych - 1

 - korpus aspirantów - 54

 - korpus podoficerów - 22

 - korpus szeregowych - 6