Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie piotrkowskiej Policji z RWOPR

W Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim zostało podpisane porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodach i terenach przywodnych powiatu piotrkowskiego.

10 maja 2018 roku Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim podinsp. Krzysztof Mikułowski podpisał porozumienie z Rejonowym Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratowniczym w Piotrkowie Trybunalskim.Współdziałanie ma na celu realizację działań w zakresie organizowania pomocy oraz ratowania osób, które są narażone na niebezpieczenstwo utraty życia lub zdrowia na wodach, likwidadacji zagrożeń dla mienia oraz środowiska naturalnego, chodzi tu głównie o działania ratownicze, zapobiegawcze, rozpoznawcze. Współdziałanie ku ratowaniu życia ludzkiego, które jest dobrem najwyższym, realizowane będzie przez funkcjonariuszy podległych piotrkowskiej komendzie oraz ratowników RWOPR. Komendant Mikułowski podziękował za kolejne już włączenie się WOPR-u w dbanie bezpieczeństwo korzystających z wypoczynku nad wodą.