Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Powołanie Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim

8 maja 2018 roku w auli piotrkowskiej komendy odbyła się uroczystość powołania na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim podinspektora Krzysztofa Mikułowskiego, dotychczas pełniącego obowiązki Komendanta piotrkowskiej komendy.

Uroczystość, zgodnie z ceremoniałem policyjnym rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi inspektorowi Andrzejowi Łapińskiemu.Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztofa Chojniaka, Wicestarosty Powiatu piotrkowskiego Piotra Wojtysiaka, Kierownika Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Ryszarda Musiałowicza, Włodzimierza Alamy- prezesa koła terenowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Piotrkowie Trybunalskim.W uroczystości wzięła udział kadra kierownicza oraz policjanci i pracownicy piotrkowskiej jednostki.Po odczytaniu rozkazu personalnego przez przedstawiciela kadr, podinspektor Krzysztof Mikułowski przywitał się ze sztandarem. Następnie złożył meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi inspektorowi Andrzejowi Łapińskiemu o objęciu stanowiska Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim. Kolejno zabrali głos Komendant Łapiński życząc Komendantowi Mikułowskiemu, by dotychczasowy nadzór nad podległą jednostką był pełen dobrych wyników w zapobieganiu przestępstwom w dbaniu o bezpieczeństwo mieszkańców. Zaproszeni goście życzyli sukcesów i zadowolenia z wykonywania obowiązków służbowych oraz wyrazili nadzieję na dalsze współdziałanie ze społeczeństwem. Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim podinspektor Krzysztof Mikułowski podziękował Komendantowi Łapińskiemu za uznanie jego dotychczasowej służby a podległym sobie funkcjonariuszom i pracownikom za bardzo dobrą współpracę, która zaowocuje dalszymi sukcesami.