Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Patrole ponadnormatywne na terenie Gminy Sulejów

W Urzędzie Miasta w Sulejowie podpisano porozumienie dotyczące patroli ponadnormatywnych.

06 kwietnia 2018 roku Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski i p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim – podinsp. Krzysztof Mikułowski podpisali porozumienie w sprawie patroli ponadnormatywnych na terenie Sulejowa i gminy Sulejów. Dodatkowe służby mają na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dofinansowanie kosztów dodatkowych patroli policyjnych, w kwocie 26 tysięcy złotych pozwoli na realizację działań mundurowych w miejscach szczególnie zagrożonych na tym terenie. Patrole piesze, zmotoryzowane i rowerowe rozpoczną służby od 01 maja 2018 roku a zakończą w połowie listopada. Komendant Mikułowski podziękował za wsparcie dla służb, które zgodnie z zasadami zawartymi w porozumieniu pozwolą na współdziałanie ze społeczeństwem w zgodzie z analizą stanu bezpieczeństwa.