Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA BLIŻEJ OBYWATELA KOLEJNY PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

5 marca 2018 r. z inicjatywy p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim podinsp. Krzysztofa Mikułowskiego oraz Prezesa Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Marka Potrzebowskiego, został uruchomiony drugi już w Piotrkowie Trybunalskim Punkt Przyjęć Interesantów,

gdzie dwa razy w tygodniu w każdy poniedziałek od godziny 10.00- 12.00 i środę w godzinach 17.00- 19.00 dyżur pełnić będzie dzielnicowa rejonu 2. Punkt mieści się w bloku przy ulicy Wojska Polskiego 127 b i służyć ma przede wszystkim mieszkańcom właśnie tego rejonu miasta. Na oficjalnym otwarciu punktu obecny był p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim podinsp. Krzysztof Mikułowski,  I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim mł. insp. Jacek Rzepkowski, Naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. Marcin Dziubecki, Kierownik Rewiru Dzielnicowych st. asp. Tomasz Pałubski i Dzielnicowa – st. sierż. Sylwia Gołąb. Wszystkie osoby symbolicznie otworzyły drzwi do wyznaczonego pomieszczenia – miejsca gdzie lokalna społeczność mająca spostrzeżenia na temat bieżących spraw zagrażających bezpieczeństwu może je zgłosić do dyżurującego tam policjanta. Każdy przekazany sygnał będzie pomocny policjantom w planowaniu dyslokacji służb.

Taka forma kontaktu to odpowiedź Komendanta na oczekiwania mieszkańców przekazywane w ramach tzw. „uspołeczniania działań Policji”. Nowy punkt to przedsięwzięcie piotrkowskiej Policji , które ma służyć obywatelom. Mieszkańcy mają czuć się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania.