Bezpieczny Przejazd Kolejowy - Informacje - Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczny Przejazd Kolejowy

5 marca 2018 roku policjanci piotrkowskiej drogówki podjęli wzmożone działania prewencyjno-profilaktyczne skupiające się w miejscach przejazdów kolejowych. Akcja zwrócona była zarówno do kierujących pojazdami jak i pieszych, a cel jaki jej przyświecał to przypomnienie podstawowych zasad jak bezpiecznie przejechać lub przejść na drugą stronę torów.

Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego piotrkowskiej komendy, w miniony poniedziałek w godzinach 06:00 -22:00 patrolowali miejsca 8 przejazdów kolejowych strzeżonych i niestrzeżonych, które dla kierowców i pieszych są sprawdzianem czujności. Policjanci apelowali o zachowanie szczególnej ostrożności na przejazdach niestrzeżonych.To tam właśnie najczęściej lekceważone są przepisy regulujące prawidłowe zasady przejeżdżania przez tory, kończące się tragicznie ponieważ w konfrontacji z pędzącym pojazdem szynowym zarówno kierowca jak i pieszy zazwyczaj nie mają szans na przeżycie. Droga hamowania pociągu, o masie rzędu kilkuset ton, nawet przy niewielkich prędkościach, jest kilkunastokrotnie dłuższa niż zwykłego pojazdu!

Funkcjonariusze przypominali jakie zachowania sa bezwzględnie niedopuszczalne:

niedostosowywanie się kierujących i pieszych do znaków usytuowanych przed przejazdami kolejowymi

ignorowanie szygnału dźwiękowego podawanego przez zobowiązanego do tego maszynisty zbliżającego się do przejazdu kolejowego

omijanie opuszczonych zapór lub pół zapór oraz wjeżdźanie na przejazd jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczete lub podnoszenie nie zostało zakończone

wyprzedzanie na przejazdach lub bezpośrednio przed nimi

przechodzenie pieszych przez tory w miejscach niedozwolonych

 

W działaniach wzięło udział 10 funkcjonariuszy. Efektem podsumowania akcji było ujawnienie 5 naruszeń przepisów w ruchu drogowym w rejonach przejazdów kolejowych. Nałożono 4 mandaty karne na łączną kwotę 1.200 złotych, skierowano 1 wniosek do sądu.

 

 

Pamiętajmy! Znajomość przepisów ruchu drogowego w rejonach przejazdów kolejowych i świadomość zagrożenia ratuje życie!