Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Inicjatywa dzielnicowych z Gorzkowic - planowanie działań profilaktycznych

W Komisariacie Policji w Gorzkowicach odbyło się spotkanie dzielnicowych z przedstawicielami Urzędów Gmin oraz dyrektorami szkół . Tematem rozmów było wypracowanie wspólnego planu działań profilaktycznych na rok 2018.

W ostatnim tygodniu lutego na terenie komisariatu w Gorzkowicach dzielnicowi mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, przedstawili zaproszonym gościom plany priorytetowe dotyczące działań profilaktycznych. Spotkanie miało charakter otwartej dyskusji, zmierzającej do stworzenia wspólnego programu naprawczego eliminującego sytuacje zagrażające bezpieczeństwu. Przedstawiciele szkół zgłaszali problemy jakie powstają na terenie ich placówek z udziałem nieletnich. Policjanci podkreślali, że wzajemna współpraca pozwoli na szybką interwencję i działania prewencyjne, by uniknąć niepokojących zdarzeń. Dzielnicowi opowiedzieli na czym polega Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacja ,, Moja Komenda ". Zachęcając społeczeństwo do korzystania z tych projektów tłumaczyli, że zgłaszając problemy, mieszkańcy mogą mieć również wpływ na bezpieczeństwo w swojej okolicy.