Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Dziecko bezpieczne w internecie – profilaktyka policjantów z Gorzkowic

Policjanci z komisariatu w Gorzkowicach w ramach cyklicznie przeprowadzanych działań profilaktycznych spotkali się z uczniami i nauczycielami szkoły podstawowej w Krzemieniewicach. Tematem przeprowadzonych pogadanek z młodzieżą i ich opiekunami były współczesne zagrożenia jakie może nieść ze sobą korzystanie ,,z sieci".

Policjanci dostrzegają potrzebę informowania o zagrożeniach, jakie czyhają na użytkowników internetu, szczególnie dzieci. To one właśnie masowo korzystają z komputerów, urządzeń mobilnych, stykając się z siecią internetową. Priorytetem stróżów prawa jest uświadamianie uczniów, że wchodzenie na strony WWW to nie tylko zabawa, zbieranie informacji do celów edukacyjnych, kontakt z rówieśnikami na portalach społecznościowych ale także niebezpieczeństwo dotarcia do treści, które są nieadekwatne do ich wieku.W ostanich dniach lutego gorzkowiccy policjanci odwiedzili placówkę szkolną w Krzemieniewicach . W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele z poradni psychologiczno – pedagogicznej z Piotrkowa Trybunalskiego. Funkcjonariusze w formie otwartej dyskusji wymieniali się z uczniami oraz ich opiekunami wiadomościami o bezpiecznych i szkodliwych konsekwencjach korzystania ,, z sieci". Rolą dorosłych jest kontrolowanie stron, które odwiedzają ich pociechy a w razie potrzeby zablokowanie tych, które uznają za niebezpieczne. Prelegenci mówili jak ważne jest przekazanie przez rodziców kilku prostych zasad, które pomogą uniknąć sytuacji zagrożenia. Policjanci informowali też, że jeśli już pojawi się zagrożenie dzieci nie powinny bać się opowiedzieć o tym dorosłym.