Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

,,Bezpieczny pieszy" z piotrkowską drogówką

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego na terenie podległym piotrkowskiej jednostce przeprowadzili działania w ramach ogólnopolskiej akcji ,,Bezpieczny pieszy". Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na pieszych poruszających się na odcinkach dróg bez wydzielonych chodników, w miejscach skrzyżowań, a także przyglądali się relacji kierujący – pieszy.

16 lutego 2018 roku w godzinach 06.00 – 22.00, patrole policyjne podjęły akcje na terenie miasta i powiatu mające charakter prewencyjno – kontrolny skierowany na wyeliminowanie nieprawidłowych zachowań zarówno uczestników dróg poruszających się pieszo jak i kierujących pojazdami. Nadal trwa okres zimowy, kiedy szybko zapada zmrok i pieszy bez elementów odblaskowych staje się niewidoczny na drodze. To częste wykroczenie popełniane przez niechronionych uczestników ruchu. W ramach działań stróże prawa ujawnili 13 wykroczeń popełnionych przez pieszych. Nałożono 1 mandat karny za niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Za to samo wykroczenie skierowano jeden wniosek o ukaranie do sądu. 11 niechronionych uczestników dróg pouczono. Najczęściej popełnione przez nich wykroczenia to;

- wtargnięcie na jezdnię przed jadący pojazd

- przechodzenie przez ulicę w miejscach niedozwolonych

- brak elementów odblaskowych

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego wylegitymowali 5 kierujących pojazdami. Nałożono 2 mandaty karne za nadmierną prędkość przy przejściu dla pieszych, 3 pouczono. Wykroczenia jakich sie dopuszczają kierowcy pojazdów to oprócz wymienionych, nieustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych.

Cykliczne akcje przeprowadzanie przez policjantów mają na celu uświadamianie społeczeństwu jak ważne jest stosowanie się do przepisów ruchu drogowego by uniknąć zdarzeń drogowych, w których nadal dużą grupę poszkodowanych stanowią piesi.