Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw - dyżury piotrkowskich policjantów

W dniach 19-25 lutego obchodzony jest Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Inicjatywa ta ma na celu zwrócenie uwagi na osoby pokrzywdzone przestępstwem, na ich uprawnienia i potrzeby. W przedsięwzięciu wzorem lat poprzednich wezmą udział także piotrkowscy policjanci.

Mundurowi będą prowadzić dyżury informacyjne. Policja bowiem podejmuje wszelkie działania, aby pomagać ofiarom przestępstw. Policjanci wykorzystują przede wszystkim system „Niebieskich kart”, dzięki któremu wiedzą z jakimi instytucjami współpracować w konkretnych przypadkach – zwłaszcza przemocy domowej i jej ofiar.

Inicjatywa podkreślenia potrzeb ofiar przestępstw narodziła się w 2000 roku. Od tego czasu, rokrocznie w lutym, obchodzony jest Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, w trakcie którego różne podmioty angażują się w działania na rzecz pomocy ofiarom.

Wiodącą rolę w tym przedsięwzięciu pełni Ministerstwo Sprawiedliwości oraz podległe mu jednostki - sądy i prokuratury. W działania włączają się również policjanci.


W trakcie tygodnia, w ramach specjalnie organizowanych dyżurów dzielnicowych  w godzinach 8.00-16.00 i 7.00-15.00, osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać porady oraz informacje odnośnie wsparcia:

 

- 20.02. godz. 8.00 – 16.00  – st. asp. Piotr Jakóbik, tel. 516- 436 - 763

- 21.02. godz. 8.00-16.00 – st. sierż. Sylwia Gołąb, tel. 516 – 436 – 781

- 22.02. godz. 7.00-15.00 – sierż. szt. Katarzyna Dębińska, tel. 516 – 436 - 798

- 23.02. godz. 8.00-16.00 – st. asp. Adam Czogała, tel. 516 – 436 - 877