Zapłacisz mandat kartą - Informacje - Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Zapłacisz mandat kartą

W najbliższych dniach piotrkowska policja zacznie korzystać z nowego urządzenia – terminali płatniczych

W pierwszych dniach lutego 2018r. piotrkowscy policjanci zaczną używać terminali płatniczych do obsługi transakcji płatniczych. W czasie kontroli gdy kierowca popełni wykroczenie skutkujące wystawieniem mandatu zostanie on poinformowany o możliwości uiszczenia grzywny w formie bezgotówkowej, za pomocą karty płatniczej. W przypadku gdy ukarany wyrazi chęć uiszczenia grzywny w takiej formie, policjant po uzyskaniu z terminalu potwierdzenia płatności, na druku C formularza mandatu zaznacza pole „płatność kartą lub innym instrumentem płatniczym”- dotyczyć to będzie nowych formularzy mandatów karnych. Sprawca wykroczenia otrzyma właśnie ten odcinek formularza mandatu. Oprócz tego policjant będzie wydawał ukaranemu potwierdzenie dokonania płatności, jeżeli osoba wyrazi taką wolę. Jeżeli ukarany przyjmie mandat, lecz nie wyrazi chęci uiszczenia zapłaty w formie bezgotówkowej, uiszczenie należności w takiej formie w późniejszym terminie nie będzie możliwe. Niewątpliwie wprowadzenie takiej formy płatności ułatwi i skróci czas potrzebny na zamknięcie postępowania mandatowego. Należy zaznaczyć, że z propozycją bezgotówkowego rozliczenia mandatu kierowcy będą spotykać się na terenie całego kraju.