Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci dbają o bezpieczeństwo najmłodszych w ramach bezpiecznych ferii – radzą i ostrzegają !

Dzielnicowi piotrkowskiej komendy cyklicznie odwiedzają szkoły podstawowe wspólnie z przedstawicielami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Głównym celem spotkań z dziećmi jest przekazanie w formie dostępnej dla najmłodszych, najważniejszych zasad dotyczących bezpiecznego wypoczynku.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w trakcie ferii jest priorytetem dla policjantów. Podczas prelekcji w szkołach podstawowych dzielnicowi przypominają o podstawowych zasadach prawidłowych zachowań zarówno podczas wyjazdów zorganizowanych, jak i spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania. Aura zimowa nie zawsze sprzyja zabawom na świeżym powietrzu. Dzieci i młodzież odpoczywając od obowiązków szkolnych korzystają często z internetu i portali społecznościowych. Funkcjonariusze ostrzegają młodzież przed zawieraniem znajomości internetowych, mówiąc o tym, że osoba z którą nawiązujemy kontakt nie zawsze jest tą za którą się podaje. Apelują do rodziców i opiekunów o kontrolę nad tym, jakie strony odwiedzają ich pociechy. Tematami pogadanek jest również pojawiający się coraz częściej ,, hejt," który może wywrzeć bardzo negatywny wpływ na psychikę młodego, jeszcze niedojrzałego emocjonalnie dziecka.Pracownicy WOPR w trakcie spotkań w szkołach wskazują miejsca zagrożone - zamarzające zbiorniki wodne będące pokusą do zabaw na lodzie. Policjanci kontrolują akweny ale też inne miejsca, w których dzieci mogą zdecydowac się na niebezpieczną zabawę.Ważnym tematem poruszanym w rozmowach z najmłodszymi jest prawidłowe zachowanie w stosunku do napotkanych bezdomnych zwierząt, najczęściej psów. Dzielnicowi apelują o ostrożność w kontaktach z nieznanym zwierzęciem, które może być agresywne. Każda pogadanka kończy się otwartą dyskusją, w której dzieci mogą wyrazić swoje obawy i uzyskać odpowiedż na nurtujące je pytania.