Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci w trosce o bezpieczeństwo seniorów

Mundurowi spotkali się z seniorami Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim. Funkcjonariusze omawiali zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz ostrzegali przed zagrożeniami związanymi z oszustami wykorzystującymi osoby starsze.

18 stycznia 2018 r. piotrkowscy policjanci z Wydziału Prewencji spotkali się  z seniorami Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Wojska Polskiego. Stróże prawa przypomnieli zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaszcza jeśli chodzi o pieszych, których dużą grupę stanowią właśnie osoby starsze. Powiedzieli jak ważne jest noszenia elementów odblaskowych, mówili o prawidłowym ich umieszczaniu na odzieży wierzchniej. Wprawdzie obowiązek taki dotyczy osób znajdujących się poza obszarem zabudowanym, ale dla zwiększenia swojego bezpieczeństwa należy mieć zawsze choćby najmniejszy element odblaskowy.   
Szczególną uwagę zwrócono na bezpieczeństwo pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię na przejściach dla pieszych oraz w rejonie skrzyżowań. Policjanci podkreślili, że osoby starsze i ich zachowanie na drogach mają ogromny wpływ na kształtowanie w młodym pokoleniu dobrych postaw.

Funkcjonariusze apelowali też do seniorów o ostrożność i ograniczone zaufanie wobec osób nieznajomych – oszustów, działających metodą '' na wnuczka ".
Uczestnicy spotkania chętnie też dzielili się z policjantami  swoimi doświadczeniami życiowymi.