Porozumienie na patrole ponadnormatywne - Informacje - Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie na patrole ponadnormatywne

28 grudnia 2017 r. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak i Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim insp. Dariusz Partyka podpisali porozumienie. Na ponadnormatywny czas służby w 2018 roku piotrkowska komenda policji otrzymała 115 tysięcy złotych.

Już od stycznia 2018 roku na piotrkowskich ulicach pojawią się dwuosobowe patrole pełniące służbę zgodnie z przyjętym planem dyslokacji, stworzonym na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego wynikającym z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Uchwałę o przekazaniu środków finansowych dla piotrkowskiej policji podjęto na grudniowej sesji Rady Miasta. W projekcie budżetu miasta zabezpieczono 115 tysięcy złotych na patrole ponadnormatywne.
- Dbamy o  poczucie bezpieczeństwa piotrkowian. Patrole mają pojawiać się w każdej części Piotrkowa, przede wszystkim tam gdzie to zgłaszają mieszkańcy - mówił prezydent Krzysztof Chojniak dodając, że zwrócił się także z prośbą o patrolowanie osiedli mieszkaniowych.
Z kolei insp. Dariusz Partyka  gwarantował, że patrole ponadnormatywne wykorzystywane są w szczególności do przeciwdziałania zagrożeniom wskazywanym przez mieszkańców naszego miasta. Są to zarówno patrole piesze, rowerowe, jak i zmotoryzowane. Komendant powiedział, że przekazane środki wystarczą na dodatkowe patrole pięciogodzinne, przy czym porozumienie daje możliwość wystawienia służb ośmiogodzinnych.