Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Powołany Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim

27 listopada 2017 roku nastąpiło uroczyste wprowadzenie Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi na to stanowisko powołał młodszego inspektora Bogdana Ociepę.

Uroczystość odbyła się w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego, Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim insp. Dariusza Partyki, jego zastępcy mł. insp. Jacka Rzepkowskiego oraz kadry kierowniczej i pracowników cywilnych piotrkowskiej jednostki.

Na wstępie odczytano rozkaz personalny o powołaniu młodszego inspektora Bogdana Ociepy na stanowisko  Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim, który do tej pory służył na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pajęcznie.

Następnie Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński złożył gratulacje powołanemu na stanowisko, wyrażając jednocześnie przekonanie o dalszym wzorowym wykonywaniu obowiązków, które przełożą się na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Słowa uznania oraz gratulacje wyraził także Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim, nie kryjąc zadowolenia z powrotu mł. insp. Bogdana Ociepy do piotrkowskiego garnizonu policji.

Nowo powołany zastępca dziękował za okazane zaufanie i zadeklarował swoje oddanie i zaangażowanie w pracę na rzecz mieszkańców miasta i powiatu piotrkowskiego.