Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Jak wstąpić w szeregi Policji – Dni Otwarte w Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim

W Dniach Otwartych, które odbyły się w Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim uczestniczyło około 80 osób odpowiadając na zaproszenie piotrkowskich funkcjonariuszy. Ten projekt miał na celu przybliżenie zaproszonym służby w Policji, etapy rekrutacji, pokaz sprzętu jakim codziennie posługuje się funkcjonariusz Wydziału Patrolowo – Interwencyjnego, przybliżenie i omówienie Mapy Zagrożeń i pracy dzielnicowego.

Dnia 18 listopada o godz. 10.00  I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim mł. insp. Jacek Rzepkowski przywitał zainteresowanych wstąpieniem w szeregi policyjnej służby. Po przemówieniu przekazał głos funkcjonariuszom, którzy wygłosili prelekcje przedstawiając wiedzę dotyczącą struktury jednostki, nazw poszczególnych wydziałów, zakresów zadań poszczególnych komórek organizacyjnych oraz tego z czym wiąże się ,,noszenie munduru”. Zainteresowanym, przyszłym kandydatom przedstawiono zakres działań prewencyjnych , opowiedziano o nowych zagrożeniach oraz przybliżono narzędzie jakim jest wykorzystywana przez funkcjonariuszy Mapa Zagrożeń.

Uczestnicy mogli zobaczyć i  przymierzyć sprzęt funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego.

W kolejnym wystąpieniu specjalista Zespołu Kadr i Szkolenia przedstawił procedurę doboru, poczynając od tego kto może ubiegać się o przyjęcie do służby w Policji, wskazując na wymagane dokumenty. Prelegent omawiał kolejne etapy - test wiedzy, test sprawności fizycznej, który zaproszeni mogli obejrzeć na filmie, test psychologiczny- MultiSelect , rozmowę kwalifikacyjną, komisję lekarską ustalającą stan zdrowia kandydata, kończąc na postępowaniu sprawdzającym. Poinformował również o tym, że procedura rekrutacji do służby w Policji ma charakter ciągły i konkursowy.