Szkolenia dla młodzieży - Informacje - Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenia dla młodzieży

Narkotyki – profilaktyka uzależnień- akcja skierowana do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Bezpieczny internet.


W ciągu ostatnich dwóch tygodni w ramach programu  ,, Bezpieczne Miasto 2017” w Miejskim Ośrodku Kultury w Piotrkowie Trybunalskim został przeprowadzony cykl szkoleń przez Specjalistę Fundacji Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego we współpracy z policjantami: profilaktykami i dzielnicowymi Komendy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Tematyka dotyczyła współczesnych zagrożeń związanych z eksperymentowaniem przez młodzież z narkotykami i środkami psychoaktywnymi. Uczniowie zapoznali się z charakterystyką najpopularniejszych narkotyków, których zażywanie prowadzi do trwałych uszkodzeń całego organizmu. Pogłębili również swoja wiedzę w zakresie profilaktyki uzależnień. W szkoleniach wzięło udział ponad 600 uczniów.
 

6 listopada 2017 roku piotrkowscy policjanci  w ramach w/w programu  przeprowadzili 3 szkolenia  „Bezpieczny Internet”, którego hasłem przewodnim było – bezpieczeństwo korzystania z internetu. Prelekcje skierowane były do uczniów klas VI i VII piotrkowskich szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. W szkoleniu, które odbyło się w Miejskim Ośrodku Kultury udział wzięło około 500 uczniów z terenu miasta. Przedmiotowe szkolenie przeprowadził trener edukacji medialnej z Pracowni Filmoznawczej i Medioznawczej z siedzibą w Łodzi. Zapoznał zgromadzoną młodzież z tematyką cyberprzemocy, powiedział jak dbać o swój komputer, budować hasła dostępu do kont i bezpiecznie przeprowadzać transakcje na aukcjach internetowych.

Organizatorami  szkoleń byli: Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim i Urząd Miasta.