Gala finałowa PaT - Informacje - Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Gala finałowa PaT

W Sieradzu odbyła się gala finałowa III Przeglądu grup PaT z województwa łódzkiego. 7 października w Teatrze Miejskim rozpoczęto młodzieżową grę aktorską z profilaktycznym przesłaniem skierowanym do rówieśników. Widzowie obejrzeli spektakle przygotowane przez cztery grupy PaT-owskie z Wojsławic, Łowicza, Szadku i Sieradza. Na widowni zasiedli również komendanci miejscy i powiatowi a wśród nich także Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim insp. Dariusz Partyka.

 

Sieradz gościł uczestników III przeglądu wojewódzkiego PaT – „Profilaktyka a Ty”. Galę finałową zaszczycili między innymi Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski, w imieniu marszałka województwa łódzkiego Jacek Rubinkowski, przedstawiciele władz samorządowych Sieradza i powiatu sieradzkiego. Na sali widowiskowej zasiedli również komendanci miejscy/powiatowi garnizonu łódzkiego, profilaktycy społeczni i młodzież. Widzowie obejrzeli spektakle przygotowane przez cztery grupy PaT-owskie z Wojsławic, Łowicza, Szadku i Sieradza.

Pomysł ogólnopolskiego programu profilaktycznego, skierowanego do młodzieży, zrodził się ponad 10 lat temu w Komendzie Głównej Policji. Nazwano go „Profilaktyka a Ty”, w skrócie: PaT. Autorem programu jest Grzegorz Jach – inspektor Policji w stanie spoczynku, były Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego.

W programie znajdzie miejsce każdy, komu bliska jest myśl humanistyczna. Wartością tej inicjatywy są ludzie, którzy chcą działać dla drugiego człowieka. PaT to twórcza profilaktyka w działaniu bez fikcji i ulotek. Program ten promuje  modę na życie bez uzależnień, destygmatyzację młodzieży wykluczonej przez środowisko oraz odpowiedzialność za siebie i innych. PaT nie ma charakteru akcyjności i konkurencyjności. Społeczność PaT budowana jest na relacjach łączenia środowisk, wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i twórczych prezentacji. PaT to głos młodzieży w profilaktyce uzależnień!

Komenda Główna Policji zainteresowała PaT-em szereg instytucji centralnych, zajmujących się oświatą i wychowaniem, w tym m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka oraz Departament Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej. Na szczeblu lokalnym założenia programu realizują komendy powiatowe policji (w tym sieradzka) we współpracy z młodzieżowymi grupami teatralnymi, prowadzonymi przez animatorów.