Debata społeczna w Sulejowie - Informacje - Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna w Sulejowie

13 września 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Sulejowie odbyła się debata społeczna poświęcona zjawisku cyberprzemocy. Zgromadzonych gości przywitał Komendant Komisariatu Policji w Sulejowie podinsp. Radosław Błażejewski, a rozmowę poprowadzili dzielnicowi: asp. Michał Urbański, sierż. szt. Sebastian Zielonka.

W spotkaniu wzięło udział około 100 osób -  rodziców i pedagogów. Dzielnicowi przybliżyli zebranym jakie są główne zagrożenia tym przestępstwem i nakreślili problem występujący najczęściej wśród dzieci i młodzieży.

Cyberprzemoc najkrócej definiuje się jako przemoc z użyciem technologii informatycznych i komunikacyjnych. Technologie te to głównie Internet oraz telefony komórkowe. Część definicji ogranicza stosowanie terminu „cyberprzemoc” wyłącznie do przemocy rówieśniczej, inne nie stawiają ograniczeń wiekowych, niewątpliwie jednak najczęściej terminów tych używa się właśnie w kontekście przemocy wśród najmłodszych. Podstawowe formy przemocy to nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem sieci, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów z użyciem Sieci oraz podszywanie się w Sieci pod kogoś wbrew jego woli. Do działań określanych mianem cyberprzemocy wykorzystywane są głównie: poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy społecznościowe, grupy dyskusyjne, serwisy SMS i MMS. W odróżnieniu od „tradycyjnej” przemocy zjawisko cyberprzemocy charakteryzuje wysoki poziom anonimowości sprawcy. Ponadto na znaczeniu traci klasycznie rozumiana „siła”, mierzona cechami fizycznymi czy społecznymi, a atutem sprawcy staje się  umiejętność wykorzystywania możliwości, jakie dają media elektroniczne. Charakterystyczna dla problemu szybkość rozpowszechniania materiałów kierowanych przeciwko ofierze oraz ich powszechna dostępność w Sieci sprawiają, że jest to zjawisko szczególnie niebezpieczne. Dodatkową uciążliwością dla ofiar cyberprzemocy jest stałe narażenie na atak niezależnie od miejsca czy pory dnia i nocy. Kolejną ważną cechą jest stosunkowo niski poziom kontroli społecznej tego typu zachowań. Sytuacja doznawania przez dziecko krzywdy za pośrednictwem mediów elektronicznych jest często trudna do zaobserwowania przez rodziców czy nauczycieli, szczególnie jeśli mają ograniczoną wiedzę i doświadczenie związane z korzystaniem z mediów elektronicznych.

Spotkanie z rodzicami dzieci i młodzieży oraz pedagogami miało na celu uświadomienie jak poważnym problemem jest zjawisko cyberprzemocy i w jaki sposób należy mu przeciwdziałać.