Ślubowanie policjantów - Informacje - Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Ślubowanie policjantów

14 września 2017 roku w auli piotrkowskiej komendy odbyło się ślubowanie policjantów, którzy rozpoczęli służbę 22 sierpnia . Funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty, które odebrał insp. Dariusz Partyka Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim w obecności kadry kierowniczej jednostki.

 

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

 

Te słowa przysięgi podczas dzisiejszej uroczystości wypowiedziało 2 ślubujących. Po przeszkoleniu podstawowym  nowoprzyjęci  policjanci będą pełnić służbę w  Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie .

Po zakończeniu ceremonii ślubowania insp. Dariusz Partyka  powitał nowo przyjętych życząc im wytrwałości oraz sukcesów w tej niełatwej i wymagającej służbie. W 2017 roku szeregi piotrkowskiej jednostki zasiliło 5 policjantów ( 1 kobieta i 4 mężczyzn) a w roku 2016 roku 11 funkcjonariuszy (4 kobiety i 7 mężczyzn).