Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

"Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego" - podsumowanie działań

Policjanci z piotrkowskiej drogówki przeprowadzili kolejne działania pod nazwą "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Policjanci sprawdzali czy piesi przechodzą przez jezdnię w miejscach do tego przeznaczonych lub, czy nie przekraczają jezdni na czerwonym świetle. Reagowali też na wykroczenia popełniane przez kierujących, którzy nie zwracają uwagi na pozostałych użytkowników dróg.

8 września 2017 roku w godzinach 20.00-4.00 policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim przeprowadzili na terenie podległym piotrkowskiej jednostce działania ukierunkowane na bezpieczeństwo niechronionych. Zawracali uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale także bacznie przyglądali się, czy piesi nie łamali przepisów ruchu drogowego.

21 policjantów pełniących służbę tego dnia odnotowało 49 wykroczeń w tym 36 popełnionych przez kierujących pojazdami silnikowymi, 2 przez kierujących jednośladami i 11 przez pieszych.