Przeciwdziałanie kłusownictwu - Informacje - Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Przeciwdziałanie kłusownictwu

Z inicjatywy Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim w nocy z 5 na 6 września w godzinach 20.00-4.00 patrole Policji wspólnie z Polskim Związkiem Wędkarskim kontrolowały teren Zalewu Sulejowskiego. Głównym celem akcji było przeciwdziałanie kłusownictwu na wodach zbiornika podległego Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

 W akcji wykorzystano dwie łodzie motorowe patrolujące zalew.

W czasie działań wylegitymowano 5 osób, pouczono 1 osobę, nałożono dwa mandaty karne  oraz skontrolowano 2 łodzie.

Działania były prowadzone w ramach patroli mieszanych, co pozwalało na wymianę doświadczeń, poznawanie specyfiki pracy innych służb, co jest bardzo pożyteczne we wspólnym działaniu na rzecz ochrony przyrody.

 

Zgodnie z art. 27a Ustawy o rybactwie śródlądowym, kłusownictwo rybackie jest przestępstwem, za które grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Dodatkowo sąd orzeka nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego uprawnionego do rybactwa oraz przepadek wszystkich przedmiotów, które służyły do popełnienia przestępstwa, a także przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa.