Działania "SMOG" - Informacje - Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Działania "SMOG"

Ogólnopolskie działania Policji „Smog” - to działania, których celem jest zwrócenie uwagi na prawidłowy stan techniczny pojazdów i emisję spalin do atmosfery. Policyjne działania ukierunkowane będą na wyeliminowanie z ruchu niesprawnych technicznie pojazdów, a w szczególności tych, które charakteryzują się nadmierną emisją spalin.

 

27 lipca 2017 roku w godzinach 6.00-22.00 na terenie całego kraju, w tym również na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim, policjanci z wydziału ruchu drogowego będą prowadzili wzmożone działania pod kryptonimem „Smog”. Funkcjonariusze będą reagowali na wykroczenia drogowe związane ze stanem technicznym pojazdów. Działania te pozwolą na wyeliminowanie z ruchu drogowego pojazdów niesprawnych technicznie, a w szczególności emitujących spaliny o nadmiernej toksyczności.