Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Pogoda sprzyja jeździe na jednośladach. Policja apeluje o rozwagę!

Pamiętajmy, że jadący na jednośladzie jest uczestnikiem ruchu, który posiada zarówno obowiązki jak i uprawnienia zgodne z kodeksem drogowym. Główną przyczyną zdarzeń drogowych z udziałem jednośladów jest nadmierna prędkość i zajechanie drogi przez kierujących samochodami.

Kierujący motocyklami jak i samochodami powinni pamiętać o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i wzajemnym szacunku na drodze. Kierowcy samochodów muszą być świadomi, że zarówno rowerzysta jak i motocyklista należą do niechronionych uczestników ruchu drogowego, ale prawa na drodze mają takie same jak kierowcy innych pojazdów. Każdy uczestnik ruchu drogowego musi mieć na względzie bezpieczeństwo swoje i innych.

Policjanci przestrzegają, że niezachowanie należytej ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym zagrożone jest karą grzywny nawet do 5000 złotych. Odpowiedzialność karna sprawcy będzie dużo większa jeżeli osoba pokrzywdzona dozna  obrażeń. W takiej sytuacji oprócz daleko idącej odpowiedzialności cywilnej, kierujący pojazdem musi się liczyć z karą pozbawienia wolności  do lat 3, a w przypadku gdy poszkodowany poniesie śmierć nawet do lat 8.  Reguły zachowania ostrożności lub szczególnej ostrożności, to zasady, do których użytkownik drogi powinien się bezwzględnie stosować. Oznacza to, że należy unikać  zachowań, które mogłoby prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego.