Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo na osiedlach mieszkaniowych – spotkanie ze społeczeństwem

Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim insp. Dariusz Partyka na początku 2017 roku powołał Forum ku bezpieczeństwu na terenie ziemi piotrkowskiej. W ramach powołanego forum 29 maja 2017 roku odbyło się już drugie spotkanie, tym razem pod nazwą „Bezpieczeństwo na osiedlach mieszkaniowych”.

W spotkaniu uczestniczyli: Wiceprezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Andrzej Kacperek, Radny Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Jan Dziemdziora, Kierownik Zarządzania Kryzysowego i Obrony Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Marek Domański, Komendant Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim Jacek Hofman, Kierownik Referatu do spraw Wykroczeń Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim Jan Sońta, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej Grzegorz Janowski, Dyrektor Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim Elżbieta Dobrzyńska, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi podinsp. Jarosław Janus oraz Prezesi Spółdzielni Mieszkaniowych z Piotrkowa Trybunalskiego, Właściciele i Zarządcy Domów a także Przewodniczący Rad Osiedli Mieszkaniowych i mieszkańcy miasta. W spotkaniu udział wzięła Kadra Kierownicza piotrkowskiej jednostki oraz dzielnicowi z terenu miasta na czele z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych.

Głównym tematem spotkania była współpraca policji z mieszkańcami i Radami Osiedli oraz Spółdzielniami Mieszkaniowymi pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Piotrkowa Trybunalskiego.

Na spotkaniu poruszane były także tematy, które dotyczą ważnych aspektów w zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie miasta m.in. monitoring miejski i jego wykorzystanie w procesie wykrywczym, patrole rowerowe Policji i ich wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców osiedli, narzędzia wykorzystywane w pracy policji KMZB oraz aplikacja Moja Komenda, działania profilaktyczne realizowane przez policję a także kwestia przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. 

Podczas spotkania swoją radą i spostrzeżeniami służyli także dzielnicowi, którzy wspólnie z administratorami i zarządcami domów współpracują na co dzień działając na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.  

Zorganizowane spotkanie ze społeczeństwem w ramach forum cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy włączyli się do dyskusji.