Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo w szkole – rozmawiamy o przemocy, tolerancji i cyberprzestępczości

Policjanci zawsze byli w dobrych relacjach ze szkołami. Wszystko po to, aby było bezpiecznie. Bezpiecznie w szkole i poza nią. Funkcjonariusze rozmawiają, dają dobre rady, a jak trzeba to natychmiast reagują- PO PROSTU SĄ NAKRĘCENI BEZPIECZEŃSTWEM.

25 kwietnia 2017 r policjanci z Komisariatu w Wolborzu spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej w Gazomi Starej gm. Moszczenica. Przedstawiciele policji powiedzieli o zagrożeniach wynikających z korzystania z Internetu. Uświadomili uczniom, jak korzystać bezpiecznie z plików dostępnych w sieci oraz jakie zagrożenia związane są z „cyberprzemocą”, która polega na prześladowaniu, zastraszaniu, nękaniu, wyśmiewaniu innych osób z wykorzystaniem technik informacyjnych i komunikacyjnych, takich jak: e-mail, sms-y, telefony komórkowe, strony internetowe.
Wolborscy policjanci rozmawiali z uczniami również  o przemocy i tolerancji. Dzielnicowi udzielili  uczniom kilka wskazówek w jaki sposób wypracować samodzielne instrukcje, które będą pomocne w przypadku narastających agresji. Mundurowi powiedzieli o prawidłowych relacjach miedzy rówieśnikami. Podali kilka cennych wskazówek: nie przezywamy się, pomagamy sobie w kłopotach, rozwiązujemy problemy – nie poprzez kłótnie, lecz prowadząc spokojne rozmowy, nie znęcamy się nad słabszymi i młodszymi. Zawsze informujemy dorosłych o zaobserwowanych przypadkach przemocy i reagujemy na wszelkie przejawy agresywnych zachowań.
Policjanci przestrzegli młodych ludzi przed konsekwencjami wynikającymi z popełniania czynów zabronionych za pomocą środków przekazu.
Wyjaśniali uczniom pojęcie czynu karalnego, demoralizacji i jej przejawów oraz kiedy za swoje czyny odpowiada się jako nieletni, a kiedy już jako dorosły.