Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Razem bezpiecznie- dzielnicowi i uczniowie

Dzielnicowi z komisariatu Policji w Grabicy i komisariatu w Sulejowie odwiedzili uczniów z podstawówki w Woli Krzysztoporskiej i Witowa oraz gimnazjalistów w Szydłowie. „Bezpieczna droga do szkoły” i „Stop dopalaczom- nie terroryzmowi” to tematy wiodące przeprowadzonych prelekcji.

Tematem spotkania z najmłodszymi słuchaczami to „Bezpieczna droga do szkoły”. Policjanci informowali dzieci o zagrożeniach związanych z poruszaniem się po drogach. Takie spotkania z policjantem są dla dzieci zawsze dużą atrakcją, co zachęca je do poznawania zasad ruchu drogowego. Funkcjonariusze poza omówieniem najważniejszych przepisów, potrafią udzielić dzieciom porad praktycznych, a nawet wskazać najbardziej niebezpieczne miejsca w rejonie ich szkoły. Stróże prawa przypomnieli o tym, że każda osoba poruszająca się po zmroku poza obszarem zabudowanym jest zobowiązana do noszenia elementów odblaskowych.
Na zakończenie policjant przypomniał:
- jak należy zachować się podczas drogi do szkoły gdy idziemy sami a zaczepi nas obca osoba
- jaką rolę odgrywają elementy odblaskowe podczas drogi do szkoły na ubraniach i plecakach
- na zakończenie policjanci przypomnieli numery telefonów alarmowych, a także jak i kiedy można z nich korzystać.  
Spotkanie z policjantem, jak zwykle, było dla dzieci  dużą atrakcją. Mamy nadzieję,  że zmotywuje je do przestrzegania  zasad obowiązujących pieszych na drogach. Takie spotkania to kształcenie nawyku właściwego zachowania na drodze wśród najmłodszych.
Pogadanka przeprowadzona w gimnazjum „Stop dopalaczom- nie terroryzmowi” miała zupełnie inny charakter i skierowana była do starszych uczniów (klasy 1-2). Nie koncentrowała się jedynie wokół tematu zwalczania przestępczości narkotykowej. Podczas spotkań ich uczestnicy (nauczyciele, pedagodzy, uczniowie) zdobywają wiedzę na temat procedur postępowania i metod współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkotykami i dopalaczami. Mundurowi poruszyli ważny temat dotyczący zasad postępowania na wypadek ataku terrorystycznego w szkole.