Klasy policyjne na spotkaniu w komendzie - Informacje - Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Klasy policyjne na spotkaniu w komendzie

13 marca 2017 roku w auli Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się spotkanie funkcjonariuszy policji z uczniami klas policyjnych. Główny temat spotkania to cyberprzemoc i bezpieczne korzystanie z Internetu. Dodatkowo młodzież mogła poznać specyfikę pracy mundurowej formacji.

Głównym założeniem pogadanki było uświadomienie uczniom jak bezpiecznie korzystać z plików dostępnych w sieci. Przypomniała też o zagrożeniach związanych z cyberprzemocą, która polega na prześladowaniu, zastraszaniu, nękaniu czy wyśmiewaniu innych za pomocą technik informacyjnych, komunikacyjnych i portali społecznościowych. Policjantka poruszyła problemy związane z odpowiedzialnością prawną nieletnich oraz prześladowaniem i dyskryminacją innych ludzi. Uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali pogadanki. Kolejna część spotkania to poznawanie codziennej pracy policjantów. Młodzież zapoznała się z zadaniami na stanowisku kierowania oraz mogła zobaczyć pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Uczniowie obejrzeli także Niebieski Pokój – miejsce przesłuchań najmłodszych pokrzywdzonych przestępstwem. Funkcjonariusze zachęcali młodzież, przede wszystkim właśnie tą z klas policyjnych,  aby w przyszłości zasiliła szeregi Naszej formacji. Zawód policjanta to wyzwania, a jednocześnie marzenie wielu młodych ludzi. Z pewnością jest to ciekawa praca, w której każdy może znaleźć miejsce dla siebie, gdzie jego umiejętności i zdobyta wiedza pomogą podnieść poziom bezpieczeństwa obywateli.