Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowi w szkole- Cyberprzemoc oraz narkotyki i dopalacze

Policjantki z Komisariatu Policji w Gorzkowicach odwiedziły uczniów z Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Niechcicach. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i pedagodzy. Tematem przewodnim przeprowadzonych spotkań była Cyberprzemoc oraz Dopalacze i Narkotyki. Policjantki przeprowadziły prelekcje z młodzieżą na temat zagrożeń towarzyszących w korzystaniu z internetu, powiedziały o odpowiedzialności nieletnich za czyny karalne w obszarze cyberprzestępczości i narkomanii.

Przeprowadzona 20 lutego 2017 r. w Zespole Szkolno- Gimnazjalnym prelekcja miała na celu uświadomienie młodzieży o zagrożeniach płynących z użytkowania Internetu i telefonii komórkowej, a jednocześnie zapoznanie z zasadami odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z tych technologii. Policjantki z komisariatu w Gorzkowicach podczas spotkania wykorzystały prezentację multimedialną oraz filmy edukacyjne. Uczniowie dowiedzieli się  jak postępować w przypadku zetknięcia z przemocą w wirtualnym świecie. Panie policjantki uświadamiały o odpowiedzialności nieletnich za czyny związane z przestępczością internetową i powiedziały jak zapobiegać w przyszłości popełnianiu tego typu przestępstw przez młodzież.
Drugim ważnym tematem to „Narkotyki i dopalacze. Istotnym zagadnieniem było zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z sięganiem młodych osób po używki, w szczególności alkohol i narkotyki, w tym „zabójcze” w skutkach dopalacze. Funkcjonariuszki podkreśliły ogromną rolę i znaczenie rodziców w procesie wychowania dzieci, a także komunikowania się w ich sprawach z wychowawcą, pedagogiem czy dyrektorem szkoły. Przypomniały młodzieży, że w polskim prawie wszystko co związane jest z narkotykami (posiadanie, zażywanie, sprzedawanie) jest nielegalne. Ostrzeżenia dotyczyły również dopalaczy.