Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie pracy piotrkowskich policjantów za 2016 rok - odprawa roczna

13 lutego o godzinie 13.30 w auli Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się oprawa podsumowująca wyniki osiągnięte przez piotrkowskich policjantów w roku 2016.

W spotkaniu uczestniczyła  kadra kierownicza oraz zaproszeni goście,  wśród których nie zabrakło Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztofa Chojniaka, Starosty Powiatu Piotrkowskiego Stanisława Cubały, Prokuratora Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim Agnieszki Kuźnickiej oraz przedstawicieli władz samorządowych i zaprzyjaźnionych służb mundurowych. Spotkanie rozpoczęło się od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Dariuszowi Walichnowskiemu przez Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim podinsp. Marcina Dziubeckiego. Następnie głos zabrał szef piotrkowskiej policji  insp. Dariusz Partyka, który omówił strukturę etatową jednostki, krótko scharakteryzował efektywność pracy swoich podwładnych i przedstawił kierunki oraz priorytety na rok 2017. Podziękował także władzom samorządowym za okazaną pomoc i wsparcie finansowe na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu piotrkowskiego. Kolejno I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji mł. insp. Jacek Rzepkowski przedstawił osiągnięte w roku ubiegłym wyniki pionu prewencji, a Zastępca Komendanta Miejskiego Policji mł. insp. Tomasz Miłak omówił wyniki pracy pionu kryminalnego oraz podjęte działania pod kątem zwalczania i zapobiegania przestępczości. Całość spotkania podsumował Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Dariusz Walichnowski, który przedstawił wyniki pracy piotrkowskiej komendy na tle jednostek łódzkiego garnizonu policji. Wskazał także priorytety i zadania Policji województwa łódzkiego na rok 2017 w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podziękował  również policjantom za sumienną i rzetelną służbę, przekładającą się na wzrost  poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Słowa podziękowania skierował również do obecnych na odprawie gości, dziękując im za zaangażowanie, gotowość do współpracy i współodpowiedzialność za bezpieczeństwo. Słowa podziękowania do mundurowych skierował też Starosta Powiatu Piotrkowskiego Stanisław Cubała, który nawiązał do współdziałania służb podczas katastrofy w ruchu drogowym, do której doszło styczniu bieżącego roku. Na ręce Komendanta Miejskiego Policji Starosta przekazał aparat fotograficzny, który będzie pomocny w pracy funkcjonariuszy podczas pełnienia codziennej służby.

W 2016 roku funkcjonariusze stwierdzili  na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim 3044 przestępstwa to jest o 57 mniej niż w 2015 roku. Wykrywalność przestępczości ogólnej była na poziomie 65 %, czyli spadek o 2% do roku poprzedniego.

Stwierdzona liczba przestępstw w poszczególnych kategoriach:

 

 

 

W 2016 roku stwierdzono także 143 przestępstwa narkotykowe (wykrycie 91,2 %) zabezpieczając jednocześnie :

- 8 kilogramów i 974 gramy marihuany

- 92 gramów amfetaminy

- łącznie 114 gramów mefedronu, metamfetaminy, 3MMC, 4MMC, XLR11

- 1172 gramy dopalaczy

Policjanci zlikwidowali także 8 upraw konopi indyjskich, w tym 268 krzaków.

 

 

Dane statystyczne ruchu drogowego za 2016 rok:

http://www.piotrkow-trybunalski.policja.gov.pl/ep/ruch-drogowy/statystyki-rd