Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Podziękowania za współpracę na miejscu karamboli na A1

6 lutego 2017 roku o godzinie 12.00 w auli Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się spotkanie, podczas którego starosta powiatu piotrkowskiego Stanisław Cubała podziękował tym, którzy współpracowali podczas akcji na A1.

Ogromnych rozmiarów zdarzenia drogowe – katastrofy, do których doszło 26 stycznia bieżącego roku na podległym piotrkowskiej komendzie terenie, wymagały wielkiego zaangażowania wielu podmiotów. Pan Starosta złożył na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim insp. Dariusza Partyki, I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim mł. insp. Jacka Rzepkowskiego, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego podinsp. Grzegorza Kotarskiego i Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego podinsp. Roberta Wójcickiego oraz  podległych im funkcjonariuszy, podziękowania za wzorową postawę i zaangażowanie policjantów pracujących na miejscu zdarzenia. Komendant Partyka podziękował także funkcjonariuszom Straży Pożarnej oraz Powiatowemu i Gminnemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego za pomoc przy zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i udzielaniu pomocy poszkodowanym w karambolach.   Współdziałanie wielu służb na miejscu tak trudnego zdarzenia ma fundamentalne znaczenie dla sprawnie przeprowadzonej akcji. Przypomnijmy, że w działania zostało zaangażowanych ponad 100 policjantów.

  • fot. Starostwo powiatu piotrkowskiego
  • fot. Starostwo powiatu piotrkowskiego
  • fot. Starostwo powiatu piotrkowskiego
  • fot. Starostwo powiatu piotrkowskiego